vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Richard P. Feynman: O povaze fyzikálních zákonů, 3. vydání
Z anglického originálu Character of physical law, vydaného nakladatelstvím Penguin Books, Londýn 1992, přeložili Jana a Tomáš Ledvinkovi.
Vázané, 192 stran, 199 Kč, rok vydání: 2009, vydání třetí,
ISBN 978-80-7299-097-9.  o knize
  o autorovi


Třetí vydání strhující knihy slavného fyzika, známého svými humoristickými knihami "To snad nemyslíte vážně!" a "Snad ti nedělají starosti cizí názory", který tentokrát umožňuje čtenářům pochopit zákonitosti přírody. Váz., 192 str. 199 Kč,, ISBN 978-80-7299-097-9.
O knize

Richard P. Feynman se v sedmi populárně-vědeckých přednáškách pokusil shrnout obecné vlastnosti pravidel, jimiž si vysvětlujeme chování přírody - fyzikálních zákonů. Knižní podoba těchto přednášek potěší čtenáře, kteří se ve vědeckých příručkách lekají složitých matematických vzorců a grafů a kteří raději volí přirozený tok řeči, jenž jim pomáhá snáze pochopit alespoň část z tajemství přírody. Na druhé straně se fyziky znalí čtenáři nemusejí obávat zbytečného mnohoslovného popisu toho, co lze lépe a pregnantněji vyjádřit matematicky. Feynmanovy přednášky obsažené v této knize jsou určeny pro oba typy čtenářů a vedou k hlubšímu porozumění fyzikálním zákonům i jednotlivým pojmům z této oblasti. Feynman dokázal díky svému mimořádnému talentu podat i odborné přednášky poutavě, a také proto jsou srozumitelné širokému okruhu čtenářů se zájmem o přírodní vědy.
Na příkladu pohybu planet ukazuje, co to vlastně je fyzikální zákon a jaké překážky je třeba překonávat při jeho odhalování. Podstatná část knihy je věnována roli, kterou při studiu chování přírody hraje matematika, a základním principům, jež jsou společné všem dosud poznaným zákonům. Precizním způsobem vysvětluje Feynman povahu jednotlivých fyzikálních zákonů, ale především učí čtenáře myslet. Tyto jeho přednášky lze chápat nejen jako shrnutí toho, co znal o podstatě světa v době, kdy mu byla udělena Nobelova cena, ale zejména jako pokus přiblížit čtenářům jak krásu a jednoduchost přírody, tak i pocity dobrodružství, jež zažívají ti, kdo dokáží objevovat nové fyzikální zákony. Sám o tom v závěru poslední přednášky říká: „V tomto století mohli lidé zažít úžasné dobrodružství při odhalování toho, jak se příroda bude chovat v neznámých situacích. Z experimentů provedených v jisté oblasti se můžete pokusit odhadnout, co se asi bude dít v místech, která dosud nikdo neprobádal. Na rozdíl od cestovatele má vědec na známých územích k dispozici dostatek stop, které mu mohou napovědět, co má v dosud neobjevené oblasti očekávat. Metody, kterých užívá, jsou však velmi odlišné od toho, co jste kdy viděli - vyžadují spousty přemýšlení... Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlastností jedné části chování zbytku?... Myslím, že je to tím, že důležitou vlastností přírody je jednoduchost - a proto je velmi krásná.“

  zpět na začátek
O autorovi

Richard P. Feynman (1918 – 1988)
Jeden z nejproslulejších a nejoriginálnějších teoretických fyziků se narodil 11. 5. 1918. Prošel třemi nejznámějšími americkými univerzitami. Studoval na Massachusettském technickém institutu (MIT) a doktorát složil na univerzitě v Princetonu. Po skončení druhé světové války, v jejímž průběhu se účastnil vývoje atomové bomby, a po krátkém působení na Cornellově univerzitě přešel v roce 1951 na Kalifornský technický institut (Caltech), kde působil až do své smrti. Podílel se na vzniku kvantové elektrodynamiky, za níž byla jemu, J. Schwingerovi a S. I. Tomonagovi udělena roku 1965 Nobelova cena. Významně přispěl k objasnění mechanismů interakcí mezi elementárními částicemi a vypracoval techniku jejich popisu (tzv. Feynmanovy diagramy), předpověděl existenci vnitřní struktury protonu a neutronu, matematicky popsal chování kapalného hélia; mnozí se domnívali, že dostane druhou Nobelovu cenu za vytvoření teorie slabých interakcí. Také jeho další vědecké práce měly velký význam a přispěly podstatným dílem k úspěchům dnešního poznání mikrosvěta. Byl vynikajícím učitelem a popularizátorem vědy. Kromě dvou vzpomínkových knih vyšla knižně také řada jeho přednášek a teoretických prací, které zájemcům na celém světě zpřístupňují nesnadný obor fyziky. Richard Feynman byl třikrát ženatý a měl dvě děti. Po několika operacích a desetiletém boji podlehl 15. 2. 1988 rakovině zažívacího traktu.

  zpět na začátek