vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Richard P. Feynman: Snad ti nedělají starosti cizí názory, 2. vydání
Z anglického originálu WHAT DO YOU CARE WHAT OTHER PEOPLE THINK?, vydaného nakladatelstvím Unwin Hyman Limited, Londýn 1989 přeložila Marcela Straková.
Vázané, 272 stran, 199 Kč, rok vydání: 2009, vydání druhé,
ISBN 978-80-7299-096-2.  o knize
  o autorovi


Druhé vydání knihy, která je nejen svědectvím o temperamentu nositele Nobelovy ceny, jednoho z nejproslulejších a nejoriginálnějších teoretických fyziků, "dobrodružstvím zvídavé povahy", ale i vyprávěním o lidech, kteří nejvíce utvářeli Feynmanovu osobnost. Váz., 272 str., 199 Kč, ISBN 978-80-7299-096-2.
O knize

Tato kniha je nejenom svědectvím o temperamentu velkého fyzika, o ”dobrodružství jeho zvídavé povahy”, ale i vyprávěním o lidech, kteří nejvíce utvářeli Feynmanovu osobnost - o jeho otci a první ženě Arlene. Tyto veselé i smutné příběhy volně navazují na knihu To snad nemyslíte vážně! Také příhody v této knize zaznamenával Feynmanův přítel a občasný spoluhráč na bubny Ralph Leighton. Záznamy jsou přepsány jen s nutnými úpravami, a tak nám poskytují možnost vychutnat si Feynmanovo vyprávění a pochopit, proč právě tento vědec dokázal zaujmout studenty i všechny ostatní, kteří se s ním setkali. Od mládí rád přicházel věcem na kloub a tuto schopnost uplatnil, když jako vedoucí malé skupiny teoretiků při práci na konstrukci první atomové bomby vnikal do sejfů a "testoval" rafinovaná bezpečnostní zařízení v Los Alamos. Tuto svou vlastnost uplatnil při své práci v prezidentské komisi vyšetřující příčiny havárie raketoplánu Challenger. Feynmanovo vyprávění o jeho práci v této komisi je druhou částí knihy, v závěru pak máme možnost seznámit se s Feynmanovou přednáškou, která názorně ilustruje jeho nevšední, nejen vědecké schopnosti. Feynman si nikdy nepotrpěl na gloriolu geniálního fyzika. Rád vyprávěl, jak ti, kdo ho představovali před veřejnými přednáškami o fyzice, cítili nutnost zmínit se nejenom o jeho Nobelově ceně za fyziku, ale také o tom, že hraje v barech na bonga, kdežto vedoucí hudebních skupin v barech žádnou potřebu uvádět ho jako nositele Nobelovy ceny neměli. Z jednotlivých příběhů lze vyčíst Feynmanův odpor k pompéznosti, touhu pouštět se do dobrodružství a řešit přitom všechny problémy účiným, nekomplikovaným způsobem. Vzpomínková kniha Snad ti nedělají starosti cizí názory má šarm, jaký měl sám Feynman, a na každého čtenáře zapůsobí radost, kterou Feynmanův nespoutaný přístup k životu i práci přinášel jemu i lidem okolo něho.

  zpět na začátek
O autorovi

Richard P. Feynman (1918 – 1988)
Jeden z nejproslulejších a nejoriginálnějších teoretických fyziků se narodil 11. 5. 1918. Prošel třemi nejznámějšími americkými univerzitami. Studoval na Massachusettském technickém institutu (MIT) a doktorát složil na univerzitě v Princetonu. Po skončení druhé světové války, v jejímž průběhu se účastnil vývoje atomové bomby, a po krátkém působení na Cornellově univerzitě přešel v roce 1951 na Kalifornský technický institut (Caltech), kde působil až do své smrti. Podílel se na vzniku kvantové elektrodynamiky, za níž byla jemu, J. Schwingerovi a S. I. Tomonagovi udělena roku 1965 Nobelova cena. Významně přispěl k objasnění mechanismů interakcí mezi elementárními částicemi a vypracoval techniku jejich popisu (tzv. Feynmanovy diagramy), předpověděl existenci vnitřní struktury protonu a neutronu, matematicky popsal chování kapalného hélia; mnozí se domnívali, že dostane druhou Nobelovu cenu za vytvoření teorie slabých interakcí. Také jeho další vědecké práce měly velký význam a přispěly podstatným dílem k úspěchům dnešního poznání mikrosvěta. Byl vynikajícím učitelem a popularizátorem vědy. Kromě dvou vzpomínkových knih vyšla knižně také řada jeho přednášek a teoretických prací, které zájemcům na celém světě zpřístupňují nesnadný obor fyziky. Richard Feynman byl třikrát ženatý a měl dvě děti. Po několika operacích a desetiletém boji podlehl 15. 2. 1988 rakovině zažívacího traktu.

  zpět na začátek