vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Richard P. Feynman: Šest snadných kapitol
Z anglického překladu SIX EASY PIECES, vydaného v nakladatelství Perseus Books, Massachusetts, 1995, přeložil Jan Klíma.
Vázané, 164 stran, 179 Kč, rok vydání: 2007, vydání první,
ISBN 978-80-7299-090-0.  o knize
  o autorovi


Šestice přednášek vybraná do této knihy přibližuje čtenářům Feynmana prostřednictvím technicky nenáročných kapitol z jeho monumentálního díla. Feynman v nich dokáže mj. propojit jevy běžného života s atomovou hypotézou, vidí fyziku v kontextu dalších přírodních věd a ojedinělým způsobem vysvětluje základní fyzikální zákony. Váz., 164 str., 169 Kč, ISBN 978-80-7299-090-0.
O knize

Šest snadných kapitol je šest brilantních přednášek dotýkajích se základů fyziky i jejího vztahu k ostatním vědám, které Richard Feynman přednesl pro studenty California Institute of Technology (Caltech) ve školních letech 1961/62 a 1962/63. Když vedení této soukromé univerzity hledalo někoho, kdo by ve studentech vzbudil zájem o fyziku, obrátilo se právě na Feynmana. Tak vznikly proslulé Feynmanovy přednášky z fyziky, které pronesl pro studenty prvého a druhého ročníku zajímající se o přírodní vědy a které byly přeloženy do 10 jazyků a vyšly v nesčetně vydáních.
Šestice přednášek vybraná do této knihy má dát nefyzikální veřejnosti možnost seznámit se s Feynmanem-Učitelem prostřednictvím úvodních, technicky nenáročných kapitol z jeho monumentálního díla. Feynman v nich dokáže propojit jevy běžného života s atomovou hypotézou, vidí fyziku v kontextu dalších přírodních věd, ojedinělým způsobem vysvětluje základní fyzikální zákony jako je zákon zachování energie a jeho přednáška o gravitaci spojuje středověký boj o heliocentrický systém s poznatky moderní astrofyziky. Čtenář fascinovaný moderní elektronikou tu může nalézt i výklad podivuhodných zákonů kvantové fyziky, který rozvoj zázraků moderní vědy umožnily.
I když vytištěné přednášky nemohou zachytit Feynmanův šarm, gestikulaci a temperament, s jakým je přednášel, můžeme sledovat krok za krokem jeho výklad, v němž vrší s obdivuhodnou logikou důkazy vysvětlující fyzikální jevy. Škoda že nemáme obrazový záznam toho, o čem referovali v New York Times očití svědci: „Sehrál oslnivý dramatický výstup jako herec na jevišti, jehož úkolem je strhnout a zaujmout a při té příležitosti sdělit i nějaká ta vědecká fakta. Plížil se před řadami studentů, rozhazoval rukama – neuvěřitelná kombinace teoretického fyzika a cirkusového vyvolavače - samá gesta a zvukové efekty.“
Přesto oprávněně věříme, že tyto záznamy vydávají nejen jasné svědectví o zcela výjimečné osobnosti a zářivém intelektu Richarda Feynmana, ale i o kráse témat, kterým jsou přednášky věnovány. Kapitoly z fyziky, které mohou vzbuzovat nudu ve školních učebnicích, se ve Feynmanově podání stávají nádherným zážitkem.

  zpět na začátek
O autorovi

Richard P. Feynman
Jeden z nejproslulejších a nejoriginálnějších teoretických fyziků se narodil 11. 5. 1918. Prošel třemi nejznámějšími americkými univerzitami. Studoval na Massachusettském technickém institutu (MIT) a doktorát složil na univerzitě v Princetonu. Po skončení druhé světové války, v jejímž průběhu se účastnil vývoje atomové bomby, a po krátkém působení na Cornellově univerzitě přešel v roce 1951 na Kalifornský technický institut (Caltech), kde působil až do své smrti. Podílel se na vzniku kvantové elektrodynamiky, za níž byla jemu, J. Schwingerovi a S. I. Tomonagovi udělena roku 1965 Nobelova cena. Významně přispěl k objasnění mechanismů interakcí mezi elementárními částicemi a vypracoval techniku jejich popisu (tzv. Feynmanovy diagramy), předpověděl existenci vnitřní struktury protonu a neutronu, matematicky popsal chování kapalného hélia; mnozí se domnívali, že dostane druhou Nobelovu cenu za vytvoření teorie slabých interakcí. Také jeho další vědecké práce měly velký význam a přispěly podstatným dílem k úspěchům dnešního poznání mikrosvěta. Byl vynikajícím učitelem a popularizátorem vědy. Kromě dvou vzpomínkových knih vyšla knižně také řada jeho přednášek a teoretických prací, které zájemcům na celém světě zpřístupňují nesnadný obor fyziky. Richard Feynman byl třikrát ženatý a měl dvě děti. Po několika operacích a desetiletém boji podlehl 15. 2. 1988 rakovině zažívacího traktu.

  zpět na začátek