vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Erich Fromm: Anatomie lidské destruktivity
Z německého autorizovaného překladu Anatomie der menschlichen Destruktivität, vydaného v nakladatelství Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburk, 1977 přeložil Bedřich Placák.
Vázané, 524 stran, 299 Kč, rok vydání: 2007, v nakladatelství AURORA vydání první,
ISBN 978-80-7299-089-4.  o autorovi


V jedné ze svých nejslavnějších knih vysvětluje Fromm vlastní pojetí destruktivity i různých forem agrese a poukazuje na podmínky vzniku takového chování. Váz., 524 str., 299 Kč, ISBN 978-80-7299-089-4.

  zpět na začátek
O autorovi

Erich Fromm
Významný německý a americký psycholog, filozof a sociolog se narodil ve Frankfurtu nad Mohanem v ortodoxní židovské rodině. Jako mladý chlapec pocítil osten antisemitských postojů, převládajících mezi Němci různých křesťanských vyznání, a také nesnášenlivost Židů. Brzy ho zaujala psychologie, kterou si zvolil za hlavní předmět svých univerzitních studií, ale přitom studoval i filozofii a sociologii. Doktorát z psychologie obdržel na heidelberské univerzitě. Psychoanalytický výcvik získal v Mnichově a Berlíně. V letech 1929 -1932 pracoval ve frankfurtském Ústavu sociálních výzkumů, 1933 po nástupu Hitlera k moci emigroval do USA, kde působil jako profesor na univerzitách v New Yorku a Michiganu. Od roku 1949 žil v Mexiku, kde byl vedoucím oddělení psychoanalýzy na lékařské fakultě Národní univerzity. Po sedmdesátce se přestěhoval do Švýcarska, kde se nadále věnoval odborné práci až do své smrti.

  zpět na začátek