vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Miloš Szabo: Zpověď? Ne!... Nechci! Neumím! Nezvládnu to!
Vázané, 112 stran, 69 Kč, rok vydání: 2006, 1. vydání první
ISBN 80-7299-088-8.


  o autorovi
  ukázka z knihy


Kniha nejen pro křesťany, ale i pro hloubavé čtenáře, kteří se zajímají o náboženské a filozofické otázky. Miloš Szabo píše upřímně o Bohu i o svých pochybnostech při hledání víry. V knize sděluje své zkušenosti hluboce věřícího člověka, který je zároveň nadšeným obdivovatelem všech moderních hi-fi technologií, počítačů i internetu a který mluví dnešním jazykem mládeže. Váz., 112 stran, 69 Kč, ISBN 80-7299-088-8.

  zpět na začátek
O autorovi

Miloš Szabo
Teologickou fakultu Komenského univerzity v Bratislavě spolu s kněžským svěcením absolvoval v roce 1988, další promocí pak završil studia kanonického práva na Katolické univerzitě v Lublinu v roce 2000. Má za sebou zkušenosti školního inspektora a ředitele diecézního školního úřadu v Trnavě, ale i čističe odpadních vod a pomocného dělníka v chemičce Duslo Šaľa. Pravidelně moderuje benefiční pořady s osobnostmi kultury, vědy i společenského života či nadšeně provádí po známých i neznámých uličkách města Prahy, ale těžištěm jeho práce i života vůbec je duchovní oblast: působí jako administrátor katolické farnosti u kostela sv. Prokopa na Žižkově.

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

... stál jsem u zpovědnice, přede mnou dvě postarší paní. A pak já se svými problémy dospívajícího, vzdorem kluka a pochybnostmi rádoby inteligentního gymnazisty.
Proč já mám za malou chvíli na sebe povídat stárnoucímu knězi, který navíc nebyl ani trochu oblíbeným nejen u nevěřících, ale ani u vlastních farníků, to, o čem nikdo neví? Z jakého důvodu má ten nesympatický muž právo vidět do mého nejvnitřnějšího soukromí a rozhodovat o tom, co jsem udělal či neudělal špatného?
Snažil jsem se vzpomenout si na některé hříchy, které jsem pravidelně vyznával. Většinou to bylo pořád dokola to samé. A věděl jsem, že krátce po zpovědi pravděpodobně do těch samých hříchů upadnu znova.
V ten den se mě při vyznávání hříchů kněz vyptával na podrobnosti mých pubertálních erotických zkušeností a já se pevně rozhodl, že ke zpovědi už nikdy nepůjdu!...  zpět na začátek