vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Somerville, Neil: Čínské horoskopy. Kapesní průvodce
Z anglického originálu What's Your Chinese Love Sign? přeložila Alena Špačková.
Vázané, 192 stran, 129 Kč, rok vydání: 2000, 1. vydání
ISBN 80-7299-025-X


  o knize
  ukázka z knihyO knize

Jste smyslný Kůň, milující Koza nebo svůdný Had?
      Vše se dozvíte v tomto zábavném průvodci po dvanácti znameních čínského zvěrokruhu. Populární autor Neil Somerville se zabývá charakteristikou každého znamení, poskytuje nevšední pohled na jejich vzájemný vztah a nabízí objasnění příčin chování vašich blízkých.
      Zjistíte, v jakém znamení by měl být váš partner a jak můžete zlepšit vztah se svými přáteli, obchodními partnery nebo dětmi. Čínská astrologie se těmito pozorováními zabývá a prohlubuje je po řadu staletí a dnešnímu čtenáři tak dává možnost najít podněty k přemýšlení o sobě, svých vlastnostech a sklonech.

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

ÚVOD
Čínská astrologie je stará tisíce let. Západní civilizace však dokázala ocenit zázraky tohoto starého umění až poměrně nedávno.
      V čínské astrologii je dvanáct různých znamení. Každé znamení je pojmenováno podle jednoho zvířete a každé zvířecí znamení vládne jednomu roku. Lidé narození v tomto znamení dědí některé z charakteristických vlastností tohoto zvířete.
      Pro zjednodušení je při popisu jednotlivých znamení používán stejný rod, jaký se váže ke zvířeti tohoto znamení. Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje tento popis muže i ženy narozené v tomto znamení.
      Jsem přesvědčen, že nám těchto dvanáct čínských znamení může prozradit mnohé o nás samých i o našich vztazích k jiným lidem. Doufám, že vám četba Čínských horoskopů přinese ponaučení i potěšení.
      KRYSA
      BUVOL
      TYGR
      KRÁLÍK
      DRAK
      HAD
      KŮŇ
      KOZA
      OPICE
      KOHOUT
      PES
      VEPŘ

KRYSA
Základní rysy:
      Okouzlující, společenská, vynalézavá, bystrá, ctižádostivá, lstivá.
V lásce:
      Romantická, pozorná, něžná - a těžko jí odoláte.
Krysa není sice považována za roztomilé zvíře, ale je vynalézavá, inteligentní a bystrá. A takoví jsou i lidé narození v tomto prvním čínském znamení.
      Díky svému šarmu působí přátelským, společenským dojmem a dokáže rozpoznat charakter toho druhého. Lidé se v její přítomnosti cítí uvolněně a je vždy oblíbená. Ráda chodí do společnosti, navštěvuje večírky a jiná společenská setkání, má ráda luxus a pohodlí. Také dokáže být lstivá, manipulativní a nechá se unést svou ctižádostí. Má ráda neustálou činorodost a jedním z jejích životních cílů je zlepšení její současné situace.
      Krysa je tajnůstkářská a nedovolí ostatním, aby strkali nos do jejích záležitostí. Ve svém počínání si ráda zachovává jistou nezávislost. Krysa je svou podstatou bojovnice, a i když se jí něco nepodaří, obvykle se zvedne jako první a vydá se hledat nové možnosti.
      Krysa je společenská, váží si vztahů s ostatními lidmi a snadno navazuje nová přátelství. Svým partnerům nabízí pomocnou ruku a snaží se vytvořit pevná rodinná pouta. Krysy mívají početnou rodinu a jsou milujícími a starostlivými rodiči. Jejich široké zájmy a bujná fantazie jsou stimulem pro jejich děti, ale zároveň si dokáží získat autoritu.
      Žena ve znamení Krysy je temperamentní a společenská, ale ať je její pracovní vytížení a úspěšnost sebevětší, na prvním místě stojí její rodina. Muž ve znamení Krysy je sebejistý a uctivý. Za jeho uhlazeným zevnějškem se však skrývá ostražitost.
      Krysa je díky svému šarmu a společenské povaze je vždy oblíbená a všemi uznávaná.
Slavné Krysy:
      Lauren Bacallová, Kenneth Branagh, Marlon Brando, Charlotte Brontëová, Richard Nixon, William Shakespeare.


KRYSA A KRYSA
Všeobecný vztah
Krysa je ráda ve společnosti jiných lidí, a když je jejím partnerem jiná veselá a společenská Krysa, užijí si spolu spoustu legrace. Mají společnou řadu zájmů, a protože si obě rády povídají, mohou strávit dlouhé hodiny ponořené do vášnivé diskuse.
      Když spolu dvě Krysy pracují, jejich společné schopnosti jim mohou přinést značný úspěch. Obě jsou podnikavé a oportunistické a obě chtějí co nejvíce využít svých schopností. Krysy někdy vydávají svou energii příliš mnoha směry, pouštějí se do více aktivit, než jsou schopny zvládnout. Pokud dokáží ovládnout svůj neklid a nenasytnost, pak je jejich pracovní vztah dobrý.
      Láska a manželství
      Přitažlivost mezi dvěma Krysami je silná. Obě jsou romantické a vášnivé a navzájem si rozumějí. Obě mají rády společnost, zábavu a cestování a mohou mít zálibu v literatuře a umění.
      Velmi si cení rodinného života, a pokud mají děti, jsou z nich svědomití a starostliví rodiče. Rodinné svazky jsou pro ně důležité a vztahy uvnitř jejich rodiny bývají blízké. Ačkoli Krysy dokáží být požitkářské, ve finančních záležitostech si tento pár počíná obezřetně a dosahuje dobré životní úrovně.
      Krysy mohou ve společném životě nalézt hodně štěstí, ale měly by si ponechat jisté oddělené zájmy a netrvat na celkovém propojení. Krysy dokáží být velmi otevřené a kritické, což může někdy vést až k prudkým výměnám názorů. Přesto však se ve svém vztahu snaží překonávat problémy a jsou věrnými partnery.
      Dobré spojení

KRYSA A BUVOL
Všeobecný vztah
      Ačkoliv mají Krysa a Buvol velmi odlišné povahy - Krysa je daleko společenštější než Buvol -, tato dvě znamení spolu vycházejí dobře. Důvěřují si a respektují jeden druhého, mohou z nich být dobří přátelé. Krysa si obzvláště váží odvahy a spolehlivosti Buvola, zatímco Buvol nachází zalíbení v temperamentu a šarmu Krysy. Obecně bývá vztah mezi Krysou a Buvolem výborný.
      Krysa a Buvol jsou dobrými spolupracovníky. Krysa je mistrem ve styku s veřejností a zákazníky, zatímco Buvol dodává jejich pracovnímu vztahu systematičnost, řád a důslednost. Uznávají a využívají silné stránky toho druhého a jejich vztah je naplněn důvěrou a respektem. Jejich pracovní vztah může být vynikající.
      Láska a manželství
      Mezi Krysou a Buvolem existuje silná přitažlivost a v lásce a manželství mohou nalézt hodně štěstí. Jejich odlišné povahy se navzájem často doplňují, jeden druhého vroucně miluje a obdivuje.
      Krysa je společenštější, její temperament, láska k životu a společenská povaha jsou pro Buvola přínosem. Pod jejím vlivem se Buvol může stát otevřenějším a uvolněnějším ve vztahu k jiným osobám. Krysa zase obdivuje věrnost, silný charakter a ambice Buvola. S takovýmto rozhodným a spolehlivým partnerem má Krysa pocit jistoty. Oba kladou velký důraz na domov, pokud mají děti, jsou z nich starostliví a svědomití rodiče.
      Krysa a Buvol touží nalézt ve svém životě stabilitu a bezpečí. Hospodárnost Krysy a opatrnost Buvola jsou pro většinu těchto dvojic zárukou materiálního zabezpečení.
      Vynikající spojení

KRYSA A TYGR
Všeobecný vztah
      Krysa a Tygr jsou temperamentní a společenská znamení a obecně spolu velmi dobře vycházejí. Oba chodí velmi rádi do společnosti a mezi jejich četnými zájmy se vždy najdou nějaké společné. Tygr nachází zalíbení v šarmu a příjemném chování Krysy, zatímco Krysa obdivuje energickou povahu, nadšení a odvahu Tygra.
      V pracovním vztahu se rychle naučí cenit si silných stránek toho druhého. Krysa si váží podnikavosti a nadšení Tygra, ten zase uznává vynalézavost a schopnost Krysy objevovat nové příležitosti. Oba jsou cílevědomí a schopní vymyslet řadu báječných a zlepšujících nápadů.
      Láska a manželství
      Krysa a Tygr jeden druhého často přitahují. Oba mají temperamentní a společenskou povahu a jsou rádi ve společnosti toho druhého. Oba jsou však také velmi vášniví, a proto je fyzická přitažlivost mezi nimi silná.
      Tygr obdivuje okouzlující a společenské chování Krysy stejně jako její schopnost vytvářet domov. Krysa na druhé straně získává díky sebevědomí a temperamentu Tygra pocit jistoty.
      Jejich odlišný vztah k penězům však může být příčinou problémů. Tygr bývá v utrácení peněz velkorysý, zatímco Krysa je šetrnější. Navíc Krysa díky Tygrově nestálé povaze cítí neklid a musí se smířit s tím, že Tygr potřebuje jistou nezávislost. Oba jsou ve vyjadřování svých názorů upřímní a to může být příčinou prudkých výměn názorů.
      Tento vztah nemusí být vždy harmonický, ale je v něm hodně lásky a vášně.
      Poměrně dobré spojení

KRYSA A KRÁLÍK
Všeobecný vztah
      Ačkoliv jsou Krysa i Králík společenská znamení, ani jeden z nich nejeví o toho druhého příliš velký zájem. Králík, který má klidnou a tichou povahu, se ve společnosti aktivní a energické Krysy cítí nesvůj. Krysa považuje Králíka za rezervovaného a přecitlivělého. Občasná konverzace může být pro oba potěšující, avšak blízkými přáteli se tato dvě znamení stávají jen málokdy.
      V pracovním vztahu se však odlišné dovednosti Krysy a Králíka mohou navzájem doplňovat. Králík si cení schopnosti Krysy objevovat nové příležitosti stejně jako její společenské a podnikavé povahy. Krysa si váží organizačních a obchodních schopností Králíka a jeho bystrého úsudku. Avšak kvůli odlišnosti svých povah se nemusí v pracovním vztahu cítit vždy zcela dobře.
      Láska a manželství
      Krysa a Králík jsou vášnivá a smyslná znamení a může mezi nimi existovat silná fyzická přitažlivost. Oba jsou okouzlující a společenští, mají rádi domov, literaturu a umění. Počáteční stadium jejich vztahu jim může přinášet hodně potěšení, ale čím déle se znají, tím obtížnější může jejich vztah být. Jejich povahy jsou nesourodé, v lásce a manželství se jejich vztah může změnit v problematický.
      Krysa je aktivní a energické znamení a má sklon zapojovat se do celé řady činností a mít hodně zájmů. Avšak Králík se snaží o mnohem klidnější a spořádanější způsob života. Kryse může Králíkova opatrnost připadat omezující, Králíkovi se Krysa může zdát unáhlená a panovačná.
      Obtížné spojení

  zpět na začátek