vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Hegemann, Brigitte: Pět elementů tao pro zdraví
Z německého originálu Heilen mit den fünf Elementen des Tao přeložila Marta Pejchalová.
Vázané, 104 stran, 129 Kč, rok vydání: 2000, 1. vydání
ISBN 80-7299-005-5


  o knize
  ukázka z knihy
  recenzeO knize

Nauka o pěti elementech tao, tj. dřevu, ohni, zemi, kovu a vodě, je společně s naukou o rovnováze vyjádřenou symboly jin a jang základním pramenem taoistické filozofie a tradiční čínské medicíny. Kniha Pět elementů tao pro zdraví vám dává možnost naučit se chápat fascinující, a přitom jasný princip pěti elementů, a tyto jednoduché zákony uplatňovat ve svém životě. Poznáte svět taoismu, v němž najdete inspiraci pro váš duševní život, naleznete posilnění pro vaše tělo a svobodu pro vašeho ducha. Naučíte se vědomě vychutnávat krásu přírody a vnímat přirozený cyklus svého těla. Prostřednictvím této knihy může získat znalosti a zkušenosti každý, kdo usiluje o zlepšení svého zdraví a zkvalitnění svého života. Kniha Pět elementů tao pro zdraví neslibuje zázraky, ale naučí vás přirozeně ovlivňovat vlastní tělo i ducha.
      Cvičení podle Pěti elementů tao vám pomůže zvládnout problémy všedního dne, jakými jsou stres, psychické napětí, pracovní přetížení a podobně. Taoistická cvičení využívají přirozených pohybů, nevyžadují mnoho námahy, jsou zábavná, aktivují samoléčitelské schopnosti vašeho těla a jsou určena pro osvěžení těla i duše. Pokud si najdete chvilku pro sebe a pro cvičení, které je vhodné pro všechny věkové kategorie, nejen že se budete lépe cítit, ale získáte i novou sílu a vnitřní klid.

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

Celostní cvičení pro tělo a ducha
V dnešní době je člověk denně vystaven mnoha komplikovaným, zatěžujícím a také mnohostranným vlivům. Mnoho lidí si stěžuje na stále větší stres, na nutnost stále vyššího výkonu, na přetížení nebo pocit nenaplnění, vyčerpání, na ztrátu smyslu bytí a na bezmocnost něco proti tomu dělat. Jejich tělo se brání nemocemi, jako je bolest hlavy, bolesti zad, bolestivá svalová tenze, potíže s dechem, žaludeční a střevní potíže, nevolnost, závratě nebo poruchy spánku. Následně s přibývajícím věkem se stávají klouby, svaly, šlachy a kosti stále slabší. Přibývají onemocnění páteře, chůze je nejistá, a všeobecný zdravotní stav se zhoršuje. Podle tao však všechny svaly, šlachy, klouby a kosti mají šanci stát se stejně pohyblivé a pružné. Významnou roli hraje v čínské medicíně a tím také v nauce o cvičení tao učení o pěti elementech. Tato teorie je pokus uspořádat všechny oblasti Vesmíru do pětičlenného systému, který je ztělesněn pěti čínskými elementy dřeva, ohně, země, kovu a vody. Jsou spojeny, a přece se proměňují - podobně jako roční období ve věčném koloběhu. Číňané také hovoří o teorii pěti proměnných fází. Je to učení, které vzniklo ve 4. století př. n. l., mnohem později než teorie jin a jang. Nejdříve byla využívána v souvislosti s vědeckými a politickými otázkami. Teprve později byla vtažena do systému pěti elementů také medicínská témata, která se zabývala smyslovými a vnitřními orgány, tkáněmi a pocity. V medicíně proto tato teorie až dodnes představuje důležitý bod pro diagnostiku a ošetřování a z těchto důvodů je proto také tak zajímavá pro zde představované cvičení, které se v praxi velmi osvědčilo. Lidské tělo je možné srovnat se stromem. Naše chodidla pak odpovídají kořenům stromu. Účinná zdravotní péče si proto všímá toho, aby naše chodidla, jako fundament stavby těla, byla pravidelně vyživována a pěstěna.
      Dennodenní dlouhé sezení, jednostranné tělesné zatěžování, v jen málo správně ergonomicky vybavených pracovištích stejně tak jako hodiny strávené u obrazovky oslabují páteř a oči. A stejně proto má stále větší význam v pracovním všedním dni integrace pohybu a uvolnění. Obzvláště důležité je, abyste předcházeli problémům na pracovišti praktikováním celostních pohybů, tak jak nám ukazuje taoistické cvičení: pohyby na stranu, otáčení, zpětná chůze, stání na jedné noze a pomalé přenášení váhy z jedné nohy na druhou. Když budete tímto způsobem pravidelně trénovat tělo, zůstanou vaše nohy a chodidla mimo- řádně pevné, pružné a schopné unést zátěž.
      Když posilujete kořeny stromu, pěstujete také jeho kmen a větve. To znamená, že horní část těla, a obzvláště páteř potřebují pružné a pevné svaly. Mnoho onemocnění je zaviněno špatným držením páteře. Vnitřní orgány, ramenní svaly a také oči velmi velmi trpí pod shrbenými, nadměrně napjatými zády. Orgány pak nemohou optimálně naplňovat svou úlohu, protože jsou k sobě tak stlačeny, že o sebe až drhnou.
      Mimoto jsou špatným držením těla k sobě stlačeny meziobratlové ploténky. U taoistického cvičení poklesává pánev dolů, zatímco horní část těla se vypíná a hlava se vytahuje směrem k nebi. To způsobuje vzájemné uvolňování jednotlivých obratlů, takže meziobratlové ploténky jsou osvobozeny od permanentního tlaku a mohou se opět naplnit důležitou vyživovací tekutinou. Vaše paže, které představují větve, se rovnoměrným tréninkem posílí, zpevní se svaly a budou se optimálně prokrvovat. Další důvod úspěchu taoistického cvičení spočívá v citelném zlepšení celkové konstituce. Pohyby jsou koncipovány tak, že povzbuzují životní sílu člověka a umožňují jí volně proudit tělem. Stará, spotřebovaná energie odtéká a nová, svěží energie přitéká. Energetické vyrovnávání probíhá v dolním energetickém centru, které je umístěno přibližně tři prsty pod pupkem hluboko uvnitř těla. Toto centrum je jako baterie a trvale zásobuje člověka vitalitou. Když čchi, vše prostupující energie, „oceán dechu“, je v tomto energetickém centru pravidelně budována a posilována, může tělem svobodně cirkulovat životní síla. A to zaručuje vynikající zdravotní stav a ochranu před nemocemi.

  zpět na začátek
Recenze

Pět elementů tao pro zdraví
Čchi-kung pro zdraví a vyrovnanost i ve všední den. Nauka o pěti elementech tao, tj. dřevu, ohni, zemi, kovu a vodě, je společně s naukou o rovnováze, vyjádřenou symboly jin a jang, základním pramenem taoistické filozofie a tradiční čínské medicíny. Tato kniha dává možnost naučit se chápat fascinující princip pěti elementů a tyto jednoduché zákony uplatňovat ve svém životě. Naučíte se vědomě vychutávat krásu přírody a vnímat přirozený cyklus svého těla. Příslušná taoistická cvičení využívají přirozených pohybů, nevyžadují mnoho námahy, aktivují samoléčitelské schopnosti těla i duše. Jsou tedy vhodná pro všechny věkové kategorie.
Brigitte Hegemann, Medium č. 12, prosinec 2000

  zpět na začátek