vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

    
Lewis Carroll: Alenčina dobrodružství v říši divů
Z anglického originálu Alice's Adventures in Wonderland přeložil Jaroslav Císař, ilustrace Johna Tenniela kolorovali Harry Theaker a Diz Wallis.
Vázané, 128 stran, 183 Kč, rok vydání: 1999, 1. vydání
ISBN 80-85974-75-4


Ukázka z knihy

5   Na radu u housenky
Housenka s Alenkou se na sebe chvíli dívaly mlčky, konečně vyňala Housenka dýmku z úst a oslovila Alenku mdlým, ospalým hlasem.
      "Kdo jste?" řekla Housenka.
      Takovéhle oslovení k hovoru zrovna nepovzbuzovalo. Alenka odpověděla poněkud zaraženě: "Já - já - ani sama v tomto okamžiku nevím - totiž vím, kdo jsem byla, když jsem dnes ráno vstávala, ale od té doby jsem se, myslím, několikrát musila proměnit."
      "Co tím chcete říci?" řekla Housenka přísně. "Vysvětlete to svými slovy!"
      "Ale když to svými slovy nemohu, paní Housenko," řekla Alenka, "protože já nejsem já, rozumíte?"
      "Nerozumím," řekla Housenka.
      "Obávám se, že to jasněji povědět nedovedu," odvětila Alenka velmi zdvořile, "neboť tomu za prvé sama nerozumím; a takhle projít v jednom dni tolika různými velikostmi, to člověka strašně zmate."
      "Nezmate," řekla Housenka.
      "No, snad jste to ještě nezkusila," řekla Alenka; "ale až se budete mít zakuklit - a to budete jednou muset - a pak se z kukly proměnit v motýla, tak si myslím, že se vám to bude také zdát trochu podivné, ne?"
      "Ani dost málo," řekla Housenka.
      "Nu, vy to tedy snad berete jinak," řekla Alenka; "já vím jen tolik, pro mne že by to byl velmi podivný pocit."
      "Pro vás!" řekla Housenka pohrdavě. "Kdo vůbec jste?"
      Což je přivedlo zas tam, kde byly, když začaly. Alenku trochu popuzovalo, že Housenka dělá tak velmi úsečné poznámky - postavila se tedy zpříma a řekla velmi vážně: "Myslím, že je na vás, abyste mi napřed řekla, kdo jste vy."
      "Proč?" řekla Housenka.
      To byl nový hlavolam; a jelikož Alenka neodvedla nalézti vhodnou odpověď a Housenka se zdála být ve velmi nepříjemné náladě, obrátila se k odchodu.
      "Vraťte se!" zavolala za ní Housenka. "Mám vám něco důležitého říci!"
      To znělo slibně: Alenka se obrátila a šla zpět.
      "Nerozčilujte se," řekla Housenka.
      "A to je všechno?" řekla Alenka, potlačujíc svůj hněv, jak nejlépe dovedla.
      "Ne," řekla Housenka.
      Alenka si pomyslila, že vlastně nemá co dělat a že tedy může počkat; snad nakonec přece jen uslyší něco, co bude stát za poslechnutí. Housenka nějakou chvíli bafala z dýmky a neříkala nic; konečně však rozdělala založené ruce, vyňala dýmku z úst a řekla: "Tak vy si tedy myslíte, že jste se proměnila, není-liž pravda?"
      "Obávám se, že ano," řekla Alenka; "nepamatuji si věci jako jindy - a ani deset minut nedovedu zůstat stejně velká!"
      "Nepamatujete si jaké věci?" řekla Housenka.
      "Nu, zkoušela jsem říkat Běžel zajíc kolem plotu a odříkávala jsem něco docela jiného!" odvětila Alenka smutně.
      "Tak mi odříkejte Večer před svatým Janem," řekla Housenka.

  zpět na začátek