vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

    
Sydney Omarr: Horoskopy. Astrologický průvodce vašimi vztahy
Z anglického originálu Sydney Omarr's Astrological Guide to Love & Romance přeložila Alena Špačková.
Vázané, 240 stran, 189 Kč, rok vydání: 1999, 1. vydání
ISBN 80-85974-74-6


  úvod
  o autorovi
Úvod

Astrologie nás učí, že téměř každá oblast života je důležitá a může sloužit k našemu prospěchu - ale jen tehdy, když jí porozumíme.
      Astrologií se zabývám už od mládí: píši o ní, diskutuji o ní, používám ji jako prostředek pro analýzu problémů. Možná jsem nejvíce vydávaným a známým /prostřednictvím rádia, televize a novin/ astrologem naší doby. Netvrdím však, že jsem ten nejlepší, protože čím víc toho vím, tím víc si uvědomuji, kolik nezodpovězených otázek ještě zbývá.
      Ale díky mému ojedinělému povolání si myslím, že znám odpověď na otázku, po čem většina lidí nejvíce touží. Není to sex. Je to láska.
      Je to láska, finanční jistota a zdraví - v tomto pořadí; tyto věci jsou pro mnoho lidí nejdůležitější, neboť to vyplývá z tisíce žádostí o radu, které dostávám každý den, týden, měsíc a rok. Je to láska, o kterou nám jde nejvíc; zatímco peníze a zdraví zůstávají v tomto dostihu daleko vzadu, láska je v čele a vítězí.
      Kde tedy má své místo sex? Je tam, je v pátém domě, v té části horoskopu, která se, kromě jiného, nejvíce týká sexu. Avšak láska proniká do všech domů a částí horoskopu.
      Sex je jen jediným faktorem života a jakákoli snaha o zvýraznění jeho důležitosti nebo vlivu spíš škodí, než přináší užitek. Sex je nádherný a zdravý, ale sám o sobě není láskou. Je součástí lásky, ale je jen v pátém domě, v jedné části; není vším - a když mě lidé žádají o radu, sex není tou hlavní otázkou. To, po čem zoufale touží, je láska.
      Ideální kombinací by měla být láska a sex. Chtěl bych se stát vaším průvodcem na cestě, která spojuje tyto dva prvky dohromady, neboť tak by to mělo být. Říkám mělo být, protože důvodem není morální hledisko, protože já nejsem kazatel; jako publicista a tvůrce dokumentárních pořadů jsem se naučil být ohledně "morálky" skeptický. Říkám mělo být na základě poznatků a zkušeností, které člověk získá po letech zabývání se astrologií, jedné z nejstarších věd a umění, s cílem pomoci lidem. Jednu věc mě astrologie naučila: bez lásky nemá téměř nic smysl. Můžete mít spousty milenců a milenek, avšak postrádá-li sex tuto záhadnou ingredienci symbolizovanou slovem láska, je to většinou jen pouhý obal, kterému chybí obsah.
      Tím nechci snižovat význam sexu. Mám rád své kočky, ale vyhodil bych je obě z nejbližšího okna, kdyby stály v cestě takové lásce, kterou prožívá muž a žena, když Mars a Venuše "působí" nebo když Slunce a Měsíc "ovlivňují" příliv a odliv emocí. Bez lásky a sexu by se svět přestal točit: Mars je direktivní /mužský/ a Venuše receptivní /ženská/; Slunce představuje muže a Měsíc ženu.
      Ale jen láska a sex spolu dohromady jsou tím nejdůležitějším, měly by jít ruku v ruce, i když jsou to, jak znovu podotýkám, věci odlišné.
      Spojit je dohromady! To je ten ideál! To je to, s čím vám chci v této knize pomoci.
      Nejnovější výzkum ukazuje a ověřuje, že Štíři jsou těmi nejvášnivějšími milenci. Lidé ve znamení Lva jsou považováni za "nejvíce dovedné". Učitelé, kteří mají za úkol vysvětlit dětem ve třídách, co je to sex, si stěžují: "Očekává se od nás, že budeme učit jen odborné termíny, od antikoncepce až po vaječníky. Nikde v osnovách není ani zmínka o technice!"
      Dospělí muži i ženy si často stěžují, že milování s tím druhým nemá nic společného s uměním - jiným slovy je mechanické, chybí mu tato dovednost. Netvrdím, že z vás po přečtení mé knihy budou skvělí milenci a milenky, ale budete více informovaní, vnímaví, tvůrčí, dynamičtí a naučíte se něco, co z vás udělá člověka vyhledávaného těmi, kteří obdivují umělce při práci.
      Začněme od základů. Slunce, dárce života, lze považovat za iniciativní, za muže. Měsíc, pasivní, odráží světlo Slunce - Slunce se chápe iniciativy, zatímco Měsíc je apatický, svůdně receptivní. Použijeme-li čísla, Slunce je číslo jedna a Měsíc dva. Dohromady nám dávají číslo tři, které se vztahuje k Jupiteru, planetě radosti. Spojení mezi Sluncem /mužem/ a Měsícem /ženou/ by teoreticky zplodilo Jupitera, astrologický symbol spojení tvůrčích ideí, životní moudrosti a sexuálního uspokojení.
      Astrologie nás učí, že naše planety se navzájem ovlivňují, a tím i naše horoskopy. To znamená, že v milostném poměru planety vašeho partnera či partnerky ovlivní váš horoskop a planety, a naopak. Čím více poměrů máte, tím spletitější bude váš horoskop, váš život se brzy začne podobat emocionální džungli. Člověk, který se chlubí svými "úspěchy", přiznává selhání své osobnosti a život takového "dobyvatele" se brzy ocitne v problematických situacích.
      Doktor filozofie Sydney K. Bennett, známý astrolog, uvedl mnoho příkladů, jak promiskuitní vztahy ovlivňují důstojnost, čestnost a sebeúctu těch, kteří je praktikují. Astrologie napomáhá rozvíjet rozlišovací schopnosti a varuje před příliš "volnými mravy", které vedou k "nevázanosti" ve všech oblastech života. Tím tento drahocenný dar sexu, zbavený lásky, ztrácí svůj lesk.
      Na následujících stránkách se dozvíte něco o vašem vztahu k ostatním lidem podle jejich znamení zvěrokruhu. Určitě si budete více vážit sami sebe. To oboje vede k "pravé lásce" a z vás se stane člověk, který se nebojí podívat do zrcadla, ve kterém uvidí sám sebe jako zralou osobnost, a ne jako podlomenou a vyčerpanou lidskou bytost. Pokud toho dosáhnete, poslouží tato kniha dobré věci.

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

Váš vztah k ostatním znamením
Beran má harmonický vztah se Lvem, Střelcem, Vodnářem a Blíženci. Beran není v příznivém postavení k Váhám, Raku nebo Kozorohu. K ostatním znamením, k Býku, Panně, Štíru a Rybám, je jeho vztah možné označit za neutrální.
      Fyzicky vás přitahují Lvi. Dobře vycházíte s Vodnáři a Blíženci, táhne vás to ke Střelcům. Ve vztahu k Rakům a Kozorohům se mohou vyskytnout potíže, totéž platí i o Vahách, ačkoli mezi vámi a lidmi narozenými v tomto znamení může být z právního hlediska jisté pouto.
      Toto je samozřejmě jen stručný pohled na váš vztah k ostatním znamením. Existují další detaily, jemné rozdíly a hlediska. Podívejme se na některé z těch nejdůležitějších.


Beran a Beran

Tento vztah je aktivní, neustále soutěživý, idealistický, zabývá se obecnými zájmy a vzdálenými místy. Může být značně vznětlivý, protože oba by se chtěli ujmout vedení.
      Muž Beran je dynamický, chce, aby váš styl oblékání byl nápadný, nesnáší nevýrazné ženy - a to ve všech oblastech. Muž Beran potřebuje stálé ujištění o vaší lásce - a nechce jen obvyklé držení za ruce a něžnosti. Potřebuje žár vášně. Jakmile mu podáte důkaz o své lásce, ožívá. Jeho sexuální povaha by se dala popsat jako náruživá, intenzivní.
      Klasický muž Beran potřebuje své ego - nesnažte se ho o něj připravit, protože tím ztrácí vlastnost, která z něj dělá velmi přitažlivého muže, obzvláště pro vás. Každý z nás chce mít své ego bez poskvrny; ale muže Berana lze z hlediska sexu považovat za "zvláštní případ". Jeho sexuální život je jeho ego. Lev si své ego také spojuje s láskou, ale je to pro něj snadné, přirozené. Pro Berana je ego něco nezbytného, něco jako silná touha; bez něj je jako muž, který se ocitl uprostřed horké pouště bez vody. Totéž se stane Beranovi, když mu vezmete jeho ego: horkem a žízní zvadne. Čím víc si tento muž myslí, že si ho ceníte, tím víc vám to oplatí, tím víc vám to vrátí.
      Ženu Berana nemůžete vodit za nos. Chce vědět, kam jde, a má své představy o tom, jak se tam dostane. V lásce k ní se vystříhejte rutiny a snažte se neustále přicházet s něčím novým. Nechte se inspirovat její zálibou pro romantiku. Podporujte její touhu experimentovat.
      Tato žena může být náladová, tvrdohlavá, nezávislá a může působit domýšlivě; její sex-appeal může být založený na směsici pýchy a ochoty dávat. Má velké nároky; je to jedna z jejích typických vlastností. Nechtějte po ní, aby se vám přizpůsobila; budete-li se ji snažit zlomit, nebude už pro vás tím stejným partnerem, stejným člověkem, tou láskou, po které jste toužili. Budete nešťastní, protože už to nebude ta živá, okouzlující bytost, která vás dříve přitahovala. Nesmíte ji k něčemu nutit nebo na ni naléhat, ale také se ženy Berana nesmíte bát. Nic ji neodradí tak jako neustálé ohledy. Není lehké s ní žít - ale stojí za tu námahu!
      Milovat muže nebo ženu Berana je jako začít nový život. Všichni Berani mají přinejmenším jednu společnou vlastnost: jakmile k někomu přilnou, zcela se mu odevzdají, všechny své naděje vkládají do milované bytosti. Proto jsou tak často zraněni, deprimováni a přicházejí o své iluze.


Beran a Býk

Osoby narozené ve znamení Býka jsou pro vás dobrými partnery z hlediska financí. Býci vás fyzicky přitahují. Býk je spojován s Venuší, zatímco vaše vládnoucí planeta je Mars. Tyto dvě planety symbolizují fyzickou přitažlivost. Slunce Býka je ve vašem druhém domě, který představuje příjmy, peníze, majetek, vaši schopnost shromažďovat fakta a uzavírat výhodné obchody.
      Malé varování, Berani. Muži a ženy Býci mohou být pro vás příliš pomalí. Berani jsou podnikaví, vyžadují aktivitu, stávají se netrpělivými, když ten druhý přešlapuje na místě. Býk má sklon k přemýšlení, rád věci analyzuje, dochází k závěrům - dřív, než něco podnikne.
      Svým způsobem se k vám Býk hodí - je pro vás příkladem trpělivosti. Pokud jednáte s Býkem v obchodních záležitostech, nesnažte se mu vnucovat svůj názor nebo přání. Býk může být pevně rozhodnutý a tato rozhodnost, dotažená do extrému, se změní v tvrdohlavost. Pokud máte ve svém okolí Býka, můžete si to ověřit. V osobním vztahu vás Býk přitahuje, ale i rozčiluje. Popichujete ho - říkáte: "Dělej! Je mi jedno, co děláš - hlavně něco dělej!" A čím víc ho dráždíte, čím víc ho tlačíte a nutíte - tím větší je pravděpodobnost, že se Býk postaví na zadní a bude odolávat vašemu nátlaku. Obecně je mezi těmito dvěma znameními neutrální vztah... a Býk je pro vás dobrým znamením z hlediska finančních transakcí. Chybí tu však vášeň, která je například ve vztahu se Lvem. Ale je možné, že vy jí máte dost pro oba dva.
      Býci vás upoutávají; vyzařuje z nich jistá smyslnost, která vás "dostává". Při jakýchkoli nákupech je pro vás výhodné mít s sebou Býka. V jejich přítomnosti by se na vás mohlo usmát "nákupní" štěstí.

  zpět na začátek