vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

    
Boris Vian: Srdcerváč
Z francouzského originálu L'Arrache-Coeur přeložil Stanislav Jirsa.
Vázané, 205 stran, 187 Kč, rok vydání: 1999, 2. vydání
ISBN 80-85974-69-X


  o autorovi
  ukázka z knihy
  recenze
O autorovi

Boris Vian, francouzský spisovatel, překladatel, hudebník, malíř a herec se narodil 10. března 1920. Vzhledem ke svým srdečním potížím byl středem matčiny péče. V době studií Vian našel své nejbližší, většinou celoživotní přátele. Jejich jmény a přezdívkami později křtil protagonisty svých románů. V roce 1942 se Vian setkává s Claudem Abadiem, který Viana angažoval do orchestru a založil tak Vianovu kariéru džezového hudebníka. Francouzskou porážku a německou okupaci Vian odmítl brát na vědomí a uzavřel se do mikrosvěta mejdanů, krásných dívek a džezu. Přesto v této zkušenosti válečného dospívání lze hledat zdroje toho, že ve Vianových textech je úzkost tak trvale přítomna, že násilí je v nich rubem komiky a krutost rubem něhy.
      Konec války strávil Vian jako zaměstnanec Francouzského normalizačního úřadu, činnost této instituce ho podnítila k pokusu normalizovat používání nadávek. Od února 1946 pak získal místo v Živnostenské komoře papírenského průmyslu. Poválečnou éru prožíval ve znamení džezu a literatury, ale žádná z jeho próz neměla čtenářský úspěch. Zato mimořádného ohlasu se dostalo románové mystifikaci Naplivu na vaše hroby (1946), která byla čtenářům předložena jako Vianův překlad amerického autora Vernona Sullivana. Paradoxně byla Vianova literární sláva až do jeho smrti spojena právě s tímto pastišem. Finanční úspěch mu umožnil dát výpověď v Živnostenské komoře a začal vystupovat s Abadieho orchestrem. Pokoušel se malovat, psal divadelní skeče, spolupracoval s rozhlasem i filmem. Roli trumpetisty postupně vyměnil za roli hudebního publicisty. Jeho nemocné srdce se zastavilo 23. června 1959 při promítání filmové verze románu Naplivu na vaše hroby.
      Vianovo vypravěčské dílo se skládá ze šesti románů, ze čtyř sullivanovských mystifikací a ze čtyř knih povídek. Pouze jediná povídková kniha - Mravenci (1949) - je však skutečně autorským souborem, ostatní tři svazky - Podšité chvilky (1962), Vlkodlak (1970) a Flanďákova koupel (1981) - připravili editoři po Vianově smrti. Romány - Rozruch v Andénách (1966), Vercoquin a planktón (1946), Pěna dní (1947), Podzim v Pekingu (1947), Červená tráva (1950), Srdcerváč (1953) - se v době vydání nesetkaly se zájmem širšího publika a čtenáři je objevili teprve v šedesátých letech. Pro většinu čtenářů je Vian autorem, který stvořil něžný i krutý snový svět, v němž předměty, rostliny i zvířata žijí svými autonomními životy. Půvab tohoto světa učinil z Viana kultovního autora. Motivy ke svému poslednímu románu Srdcerváč si Vian poznamenával již od roku 1947, dopsal ho v roce 1951 a knižní vydání se objevilo v roce 1953. Je to patrně nejsložitější a nejpesimističtější Vianův text, plný freudovské symboliky. Jedním z jeho podstatných témat je rozpor mezi mužským a ženským světem. K freudovské inspiraci odkazuje postava Kubohnáta, který se sám prohlašuje za psychoanalytika a psychiatra. Trpí vědomím vnitřní prázdnoty a chce používat seancí k tomu, aby si přivlastnil touhy druhých. Mužský svět je reprezentován především obyvateli podivné vesnice, nejvýraznější postavou románu je však Klementina - sugestivní obraz agresivního mateřství -, vyhánějící manžela poté, co splnil svou otcovskou roli, a uzamykající své děti do klecí, aby je mohla lépe chránit. Nejenže se v této pesimistické symbolice mužský a ženský svět beznadějně rozcházejí, ale stojí proti sobě s veškerou zběsilostí, jíž jsou schopny.

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

1. červnora

Trojčata si hrála v zahradě poněkud mimo dohled. Děti si našly své místečko; byly tam ve správném poměru kamínky, hlína, tráva i písek. Byl tam stín i slunce i mokro, zem tvrdá i měkká, trochu minerálů i trochu botaniky, přírody živé i neživé.
      Moc toho nenamluvili. Každý měl svou lopatičku a dělal si pro sebe obdélníkovou jamku. Co chvíli narazila lopatka na nějakou zajímavost, kterou majitel okamžitě vybral a přidal na hromádku dřívějších objevů.
      Po stovce vyhozených lopat Calex přestal.
      "Stop!" řekl.
      Felix a Alex uposlechli.
      "Mám zelený," řekl Calex.
      Ukázal jim maličký předmět, lesklý jako smaragd.
      "Tady je černý," pravil Alex.
      "A tady zlatý," pravil Felix.
      Rozložili všechny tři předměty do trojúhelníku. Calex je opatrně spojil pomocí uschlých větviček. Potom si všichni sedli, každý k jednomu vrcholu trojúhelníku, a čekali.
      Mezi oněmi třemi předměty počala náhle pukat země. Objevila se malá bílá ručička, za ní druhá. Ručky se přichytily k okraji a v trojúhelníku se vynořila světlá, deset centimetrů vysoká postavička. Byla to holčička s dlouhými plavými vlasy. Poslala trojčatům polibky a začala tančit. Tančila několik minut, aniž vyšla z trojúhelníku. Pojednou se prudce zastavila, pohlédla k nebi a zavrtala se do země stejně rychle, jako z ní vyšla. Místo barevných kamenů zůstaly jen tři malé obyčejné oblázky.
      Calex vstal a rozmetal větvičky.
      "Už mě to nebaví," řekl, "pojďte si hrát na něco jiného."
      Alex s Felixem již totiž začali dělat další jamky.
      "O co, že přijdeme ještě na něco jiného!" pravil Felix.
      V té chvíli narazila jeho lopatka na cosi tvrdého.
      "To ale je velikánský kámen," řekl.
      "Ukaž!" řekl Calex.
      Krásný žlutý valoun s lesklými trhlinkami; olízl je, aby zjistil, je-li kámen tak dobrý, jak vypadá. Skoro ano. V zubech mu skřípala hlína. Avšak k výduti kamene byl přilepen malý plž, rovněž žlutý. Prohlížel si jej.
      "Tohle není ten správný," řekl Calex. "Když chceš, tak si ho sněz, ale ten správný to není. Na lítání musí být ti modří."
      "Copak jsou také modří?" optal se Felix.
      "Ano," řekl Calex.
      Felix ochutnal toho žlutého. Moc zdravý! V každém případě lepší než hlína. Měkký! A kluzký. Zkrátka dobrý.
      Mezitím však zaryl Alex ostřím své lopatky pod těžký kámen. Zhoupl ji. Dva černí slimáci.
      Podal jednoho Calexovi; ten ho bedlivě prozkoumal, ale potom ho podal Felixovi. Alex si zatím pochutnával na svém.
      "Za moc nestojí," řekl, "jako kdybys jedl ságo."
      "Ano," řekl Calex, "ale zato modří jsou výborní. Jako ananas."
      "Vážně?" ptal se Alex.
      "Po tomhle lítáš," řekl Felix.
      "Hned tedy nelítáš," řekl Calex, "nejdřív se musí makat."
      "Tak bychom třeba mohli dřív makat," řekl Felix, "a jestli přijdeme na nějakého modrého, tak přece jen budeme létat hned."
      "Ó," řekl Felix, který už zase hledal, "mám krásné semínko, úplně nové."
      "Ukaž," řekl Calex.
      To semínko bylo velké téměř jako ořech.
      "Musí se na ně pětkrát plivnout a ono pak poroste," řekl Calex.
      "Víš to jistě?" otázal se Alex.
      "Jistě," řekl Calex, "ale musí se položit na čerstvý list, Alexi, přines nějaký!"
      Ze semene vyrazil maličký stromek s růžovým listím. V koruně z křehkých stříbrných vláken poletovali zpěvaví ptáčci. Největší z nich byl asi jako nehet na Alexově palci.

  zpět na začátek
Recenze

Ve svém posledním románu Srdcerváč líčí Boris Vian s poetickou nadsázkou horor bezbřehé mateřské lásky, jež nakonec uvězní děti v klecích, aby si neublížily. Může jít pouze o hyporbolický model jistého rysu ženství, v souvislosti s výše připomenutými díly však čtenáře napadne, zda to vlastně není docela přiléhavá metafora časů, kdy je mužský, patriarchální princip na ústupu a řád se rozplizává v citově věčně zjitřenou, tu dojatou, tu uraženou chimérickou všelásku, jež člověka dusí v mateřském objetí politických i mediálních kýčů. V závěru století se vskutku zdá, že právě vášně soucitu, ať už s vykořisťovaným proletariátem, nebo utlačovanými soukmenovci, nadělaly tu největší paseku.

Viktor Šlajchrt, Literární noviny 13.10. 1999


  zpět na začátek