vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

     Antoine de Saint-Exupéry: Země lidí
Z francouzského originálu Terre des Hommes přeložila Věra Smetanová.
Vázané, 284 stran, 197 Kč, rok vydání: 1999
ISBN 80-85974-66-5


  o knize
  o autorovi
O knize

Existuje neobyčejně úzký vztah mezi Saint-Exupéryho životem a jeho knihami, které mají vesměs autobiografický ráz. Podobně jako autorův život je i jeho literární dílo ve své mnohotvárnosti a rozmanitosti vzácně jednotné, protože vyrůstá výlučně z jeho vlastních životních zkušeností, prožitků a snů a protože se soustřeďuje kolem ústřední myšlenky, totiž kolem problému smyslu lidského života, odpovědnosti, morálky a neustálé obecně prospěšné aktivity jako cesty k autentické, naplněné lidské existenci.
      Prvním publikovaným literárním textem Saint-Exupéryho byla povídka Letec, kterou otiskl v roce 1926. Byla to první krátká verze Jižní pošty, jeho jediná kniha s uzavřenou románovou zápletkou, kterou tvoří osobní osudy letce Bernise a ztroskotání jeho lásky. Jeho další texty navazují na myšlenkový odkaz Jižní pošty a rozvíjejí ho. Završením jeho tvorby je kniha, která patří k nejznámějším francouzským textům - Malý princ, příběh chlapce z daleké planety, který se ocitl na naší zemi.
      Země lidí je dovršením té části Saint-Exupéryho díla, která čerpala z jeho zkušeností civilního letce. Kniha je komponována způsobem, který je pro autora příznačný: je to směs úvah, meditací a příběhů ze života letců. "Letadlo není cíl, ale prostředek. Člověk nedává v sázku život kvůli letadlu. Sedlák také neorá proto, že má pluh," říká na jednom místě a tato slova obsahují základ autorovy životní filozofie. Letci nejsou hazardéry, nenasazují své životy jen z touhy po dobrodružství a pro vzrušení z rizika: to by bylo jen fanfarónství a mladická nerozvážnost. Nový rozměr jejich odvaze dává pocit odpovědnosti za sebe, za kamarády, za úkol, který každý z nich přijal jako důsledek své vlastní svobodné volby.
      Saint-Exupéry byl pionýrem nových forem civilního letectví, pro jehož rozvoj neváhal nasazovat život, byl to citlivý umělec, který čistým a jasným jazykem čerpajícím z klasických tradic francouzské literatury vyprávěl o obdivuhodných výkonech vlastních i svých přátel a rozvíjel svou prostou, a přitom tak inspirující životní filozofii. V překonání pocitu samoty v moderním světě a v cestě k pochopení univerzálních hodnot lidské existence patrně spočívá jeho největší vklad do pokladnice myšlení našeho věku.

  zpět na začátek
O autorovi

29. 6. 1900 - 31. 7. 1944
Antoine de Saint-Exupéry se narodil v Lyonu jako jedno z pěti dětí. Již od dětství ho fascinovaly stroje, zejména lokomotivy a letadla a vše, co s nimi souvisí. Po dvou letech studia architektury nastoupil v roce 1921 vojenskou službu u leteckého pluku. Od této chvíle je jeho život spjat s vojenským a civilním letectvím.
      Po získání zkušeností ve Francii působí jako ředitel letecké společnosti v Argentině a organizuje průkopnické lety s poštovními zásilkami přes Kordillery: sám zde zahajuje noční provoz. Neklidný duch mu nedovoluje zůstávat delší dobu na jednom místě, a tak často mění působiště. Pokouší se o přímý let z Paříže do Saigonu a v roce 1935 zažívá svou snad největší životní havárii, když musí nouzově přistát 200 kilometrů od Káhiry a je s radistou Prévotem zachráněn karavanou až po pěti dnech bloudění pouští a zcela na pokraji sil. V roce 1938 při nouzovém přistání v Guatemale jen zázrakem unikne smrti, avšak z následků četných zlomenin lebky se už nikdy zcela nezotaví. V roce 1939 nastupuje opět ke své letce. Přes nepříznivý zdravotní posudek dosáhne toho, že jako kapitán plní nebezpečné úkoly při leteckém průzkumu. Po porážce Francie tráví válečná léta ve Spojených státech jako jeden z nejúspěšnějších spisovatelů své doby. Píše knihy a neustále usiluje o nové vojenské nasazení. Teprve intervence Rooseveltova syna mu umožní znovu se připojit ke své letce a projít školením na nových strojích.
      31. 7. 1944 vzlétl ke svému osmému a poslednímu průzkumnému letu, ke kterému získal výjimečný souhlas - vzhledem k jeho věku mu bylo povoleno pouze pět letů. Z tohoto letu se však nikdy nevrátil. Jeho tělo ani zbytky jeho letadla se nikdy nenašly a tento pozoruhodný spisovatel a svérázný filozof zmizel, pravděpodobně sestřelen německou stíhačkou.

  zpět na začátek