vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

    
Gilles d'Ambra: Emocionální kvocient - testy
Z francouzského originálu Testez votre quotient emotionel přeložila Hana Müllerová.
Brožované, 180 stran, 99 Kč, rok vydání: 1999, 1. vydání
ISBN 80-85974-62-2


  úvod
  ukázka z knihy
Úvod

Rok 2000 je převratný tím, že cit začíná vítězit nad rozumem. Dnes je klíčem k úspěchu emocionální inteligence, a to jak v soukromém, tak v profesionálním životě. EQ, emocionální kvocient, je možná na dobré cestě sesadit z trůnu IQ, tedy inteligenční kvocient.
      Co to je emocionální inteligence?
      Její definice je široká, protože se skládá z mnoha různých, často téměř nepostižitelných vlastností, jako je sebevědomí, schopnost vyznat se ve vlastních citech, kontrolovat své reakce a komunikovat s ostatními lidmi. Nelze přesně určit její míru jako u IQ. Emocionální inteligencim je třeba posuzovat v rámci schopnosti sebepoznání, vytváření vztahů k ostatním.
      Posoudit tuto schopnost můžete právě pomocí této knihy.
      21 testů vám umožní blíže se seznámit s vlastní osobností, vnitřní i vnější, odhalit svůj emocionální psychostyl a zhodnotit své vztahy k ostatním lidem, především vztahy mezi mužem a ženou a vztahy milostné.
      Všechny následující testy vám přesně osvětlí nejrůznější stránky vaší emocionální inteligence a poradí vám, jak ji vylepšit.

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

Jste vášnivý(á)?

Nejsilnější rozkoš je:
A. Ta nejvíc očekávaná.
B. Ta nejméně očekávaná.
C. Ta, jíž podlehnete s překvapením.

V tuto chvíli:
A. Jste zamilovaní.
B. Rádi byste byli.
C. Důležitější jsou jiné věci.

Velká láska:
A. Může přijít jen jednou v životě.
B. Je pokaždé nový zázrak.
C. Je velká iluze.

Jako dítě jste spíš:
A. Něco sbírali (známky, nálepky, atd.).
B. Občas propadali záchvatům vzteku.
C. Často si hráli o samotě.

Nejstrašnější na lásce je:
A. Že jeden vždycky miluje víc než druhý.
B. Že když člověk přestane milovat, ptá se sám sebe, jestli miloval doopravdy.
C. Že jednoho dne vždycky skončí.

Někdo zvoní, nikoho však nečekáte. Je to:
A. Váš "bývalý", jenž vás otravuje.
B. Doporučený dopis.
C. Podomní prodavač .

Naposledy jste se milovali, aniž jste po tom opravdu toužili:
A. Proto, abyste nebyli sami.
B. Už byste to nikdy nechtěli zažít.
C. Abyste udělali radost.

Cítili jste se dospělí:
A. Když jste poznali svou první lásku.
B. Když jste opustili rodné hnízdo.
C. Když jste zažili první zklamání.

Váš partner(ka) vám řekne: "Teď zrovna nemám moc chuti se milovat". Přeložíte si to jako:
A. Už mě nemiluje.
B. Má nějaké problémy.
C. Ostatně nikdy ji moc neměl(a).

Jen těžko odpouštíte, když váš parner(ka) zapomene:
A. Na vaše první setkání.
B. Na svátek sv. Valentina.
C. Na vaše narozeniny.

Ze žárlivosti jste schopni:
A. Sledovat ho (ji) na ulici.
B. Prohledávat mu (jí) kapsy.
C. Odposlouchávat jeho (její) záznamník.

V nejhorších snech se vám zdá, že:
A. Vám vypadávají zuby.
B. Něco vás pronásleduje.
C. Jste zavřeni mezi čtyřmi stěnami.

V zaměstnání:
A. Děláte rádi to, co děláte.
B. Není to přesně to, o čem jste snili, ale jde to.
C. Pracujete pro peníze.

V životě je to jako ve sportu. Nejdůležitější je:
A. Vyhrát.
B. Zúčastnit se.
C. Neprohrát.

V kolektivu jste spíš ten(ta), který(á):
A. Má nápady a návrhy.
B. Sbližuje rozdílné názory.
C. Nachází konkrétní řešení.

Jste přecitlivělí na změny:
A. Vaší vlastní nálady.
B. Nálady vašich blízkých.
C. Počasí.

Ze všeho nejdřív byste rádi vštípili svým dětem, že je třeba umět:
A. Dělat to, co člověk chce, a tak, jak se mu chce.
B. Umět si v životě pomoci sám.
C. Platit za vlastní omyly.

Abyste zvýšili svou rozkoš, říkáte mu (jí):
A. Ať mě to trochu bolí...
B. Pevně mě obejmi...
C. Ještě...

Kdyby vás zbaběle podvedl(a):
A. Zabijete viníka.
B. Zabijete soupeře.
C. Spácháte sebevraždu.

V manželství se hádáte:
A. Téměř každý den.
B. Alespoň jednou týdně.
C. Zřídkakdy víckrát než jednou za měsíc.

PŘIPIŠTE SI 2 BODY ZA KAŽDOU ODPOVĚĎ A, 1 BOD ZA B, 0 ZA C. SEČTĚTE BODY A PŘEČTĚTE SI ODPOVÍDAJÍCÍ HODNOCENÍ.


0 - 13 BODŮ
Z vás asi nebude fanatik. Jste spíš flegmatičtí. Sledujete život s klidným odstupem, který vám jen zřídkakdy něco naruší. Žít a nechat žít, to je tak trochu vaše filozofie. Nejste typ, který by bojoval za své ideje či svou pravdu. A když se náhodou musíte angažovat, věnujete se spíše konkrétním záležitostem než ideologii. Tvrdíte o sobě a taky tak působíte (téměř vždycky), že nepodléháte silným emocím. Netetelíte se radostí, když vám někdo vysekne poklonu. A nepropadáte zoufalství při sebemenší výčitce či nedorozumění. Nejste žena (či muž), co by se vzrušoval(a) pro maličkosti, co by ze dne na den propadl(a) neodolatelnému zájmu o internet či sbírku pivních etiket, co by vyhodila všechny kalhotky jedné značky a okamžitě koupila nějaké úplně jiné (nebo vyměnil slipy s krokodýlkem za ty s černým panterem). Vaše zájmy jsou stabilní. Neházíte nazítří do ohně to, co jste včera zbožňovali. Jste ve svých citech, myšlenkách i plánech vytrvalí. Vaše lásky, vaše sňatky jsou především z rozumu. Nedůvěřujete náhlým hnutím mysli. Nehrozí vám slepá vášeň. Nemáte důvěru v její ničivý charakter. Chcete zůstat střízliví a pozitivní. Máte potřebu vytvářet vztahy krok za krokem, zakládat je na trvalých hodnotách. Nenecháte se vtáhnout (či jen velice zřídka) do pasti příliš silné sexuální přitažlivosti.

14 - 27 BODŮ
Spíš čin než vášně. Občas si prožijete nějaké to zamilování, lásku na první pohled. Jste schopni dát se unést, propadnout náhlé sympatii či touze, nadchnout se pro nějakou myšlenku či plán. Můžete u sebe ze dne na den objevit novou vášeň pro klavír, golf nebo čínštinu. Nebo všechno opustit pro nějakého muže (či ženu) a následovat ho (ji) až na konec světa nebo na dno propasti. Neděláte nic vlažně či lhostejně (ve smyslu "mně je to fuk", nebo "mě už nic nepřekvapí"), ale vaše úlety mají své hranice. Nenastoupíte na palubu bez jídla. Neodjedete jen tak s kýmkoliv. Vaše spontánnost není bezmyšlenkovitá, nejste přehnaně důvěřiví ani naivní. Prostě nejste na ničem chorobně závislí. Vždycky si necháváte zadní vrátka. Můžete zbožňovat tenis, country nebo italské boty, ale nepropadáte zoufalství, když je nemáte. Nezruinujete se, protože máte strašnou slabost pro pravý křišťál nebo staré stříbro. Nebudete páchat sebevraždu, protože vás opustil partner nebo když prostě přestal snášet vaše nálady. Z každého neúspěchu, nedorozumění, zklamání ve vztahu se v podstatě snadno dostanete. Nepropadáte sebelítosti (alespoň ne nadlouho), snažíte se nelpět na minulosti.

28 - 40 BODŮ
Jste často obětí neovladatelných vášní -- prudkých vzplanutí, nekritického nadšení. Žijete většinou v atmosféře napětí, přílišného vzrušení, spěchu. Ze dne na den jste schopni propadnout metalové muzice či předsokratovské filozofii. Padnete na kolena před modrýma očima (či rozkošnou tvářinkou), svěříte klíče od bytu chlápkovi (či děvence), kterého (o)u jste viděli sotva třikrát. Snadno propadáte vášni (v sexu stejně jako v práci), jste závislí intelektuálně (velice ovlivnitelní ostatními lidmi či módou) i milostně. Jste posedlí některými věcmi (nesnášíte neúspěch, čekání, když něco chcete), ale často vás přestanou zajímat ve chvíli, kdy jste jich dosáhli. Rutina vás rychle znudí. Máte neustále potřebu něčeho nového, silných podnětů či zážitků. Máte tendenci dramatizovat všechny situace, všechny vztahy, všechno, s čím se setkáváte. Ve svých láskách (stejně jako ve svých přátelstvích) jste velice vybíraví, špatně skrýváte žárlivost (zvlášť když se blížíte 40 bodům). Neustále se zmítáte od extrému k extrému. Prožíváte vždycky hrůzu, děs či depresi, příliš si všechno idealizujete nebo zas naprosto zatracujete. Váš partnerský vztah stojí neustále na pokraji zkázy. Téměř neustále přecházíte od hádek (prudkých) k usmiřování (vášnivému).

  zpět na začátek