vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

    
Blackmoreová, Susan; Hart-Davis, Adam: Otestujte své psychické schopnosti
Z anglického originálu Test your Psychic Powers přeložila Petra Nádvorníková.
Brožované, 176 stran, 129 Kč, rok vydání: 1997, 1. vydání
ISBN 80-85974-39-8


  o knize
  o autorech
  úvod
  ukázka z knihy
O knize

Chtěli jste někdy zjistit, zda máte parapsychické schopnosti? S pomocí této knihy si můžete sami vyzkoušet sérii experimentů, které vám pomohou najít odpovědi na následující otázky:
      Existuje telepatie?
      Mají krystaly zvláštní moc?
      Jak proutkaři nacházejí skryté zdroje vody?
      Proč se kyvadlo otáčí?
      Můžete ovlivnit sny jiných lidí?
      Jak mohou lidé předvídat budoucnost?
      Opravdu astrologie funguje?

  zpět na začátek
O autorech

Dr. Susan Blackmoreová je psycholožka, která se specializuje na parapsychologii. Už dvacet let zkoumá paranormální jevy, napsala o tomto tématu několik knih a často vystupuje v televizi.
      Dr. Adam Hart-Davis je spisovatel, fotograf a televizní komentátor. Produkoval seriál Arthura C. Clarkea Svět tajemných sil a vydal několik publikací o vědě a paranormálních jevech.

  zpět na začátek
Úvod

Mnoho lidí věří v paranormální síly. Přestože sami nedokážou najít vodu pomocí virgule nebo vidět do budoucnosti, jsou přesvědčeni, že jiní tyto schopnosti mají. Spousta lidí si každý den cestou do práce pročítá v novinách své horoskopy a většina z nás si nechává velice ochotně číst od "senzibilů" z dlaně - a možná i z mysli.
      V této knize je každá kapitola věnována jedné z údajných paranormálních schopností, od telepatie přes čtení z ruky až po astrologii.
      Názory hnutí New Age, které je velkým propagátorem paranormálních jevů, mohou, ale nemusejí být založené na pravdě. Tato kniha nepředstírá, že vám poskytne jednoznačné odpovědi, pouze se vás snaží povzbudit, abyste si sami prověřili některá tvrzení o paranormálních jevech, a vysvětluje, jak využít vědeckých metod ke zjištění pravdy o možné existenci takových úkazů. Ať už v paranormální síly věříte, nebo ne, jde v každém případě o fascinující jevy, které můžete prozkoumat a ověřit si je na vlastní kůži.
      Téměř každému z nás se někdy stalo třeba to, že na někoho myslel, vtom zazvonil telefon - a volal právě ten člověk. Je to telepatie, nebo jen souhra náhod? V první kapitole si můžete přečíst neuvěřitelné příběhy o telepatii, které se skutečně odehrály, a potom i racionální analýzu toho jevu. Může mimosmyslové vnímání fungovat? Jak lze podobné jevy dokázat? Máte vy sami telepatické schopnosti?
      Přečtěte si o tom. A vyzkoušejte si některé z pokusů, které jsme zde popsali. Ověříte si tak například to, jestli dokážete ovlivnit obsah svých snů nebo najít vodu pomocí kyvadla. Doufáme, že se budete nad těmi testy bavit stejně dobře jako my, když jsme je sestavovali a zkoušeli. Pokud budete při pokusech postupovat pečlivě a bez švindlování, můžete si být naprosto jisti výsledky - takže až příště uslyšíte nějaká tvrzení o paranormálních jevech, dokážete sami posoudit, nakolik jsou pravdivá.
      Hodně štěstí a dobrou zábavu!

Bristol, duben 1995
Susan Blackmoreová
Adam Hart-Davis

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

Jak může telepatie fungovat?
Podle většiny vědeckých teorií by telepatie neměla existovat. Psychologové jsou přesvědčeni, že máme pouze pět smyslů, a nevidí důvod, proč by měli počítat i s telepatií.
      Pokud by telepatie existovala, porušovalo by to velmi zásadním způsobem některé základní fyzikální předpoklady. Například se zdá, že je lhostejné, jak daleko jsou od sebe dva lidé vzdáleni a kolik jiných lidí se nachází mezi nimi. Informace se přenášejí za roh, skrze zdi či pod vodou a proces přenosu není ani pevně časově zakotven. Normální pojmy času a vzdálenosti jsou v případě mimosmyslového vnímání zanedbány. Proto je existence telepatie i po sto letech pokusů stále sporná.
      O telepatii existuje množství teorií, ale žádná z nich není obecně uznávaná. Nejpopulárnější je patrně představa, že telepatie funguje podobně jako rozhlasové vlny. Lidé často hovoří o "vibracích" a "frekvencích", jako by se od jednoho člověka k druhému přenášely telepatické "mozkové vlny".
      Problém je v tom, že pokud by šlo o nějaký druh radiace, měli bychom být schopni zaznamenat ji pomocí přístrojů, což ovšem nedokážeme. Elektrická činnost mozku může být zachycena maximálně do vzdálenosti několika centimetrů od lebky. V jedné mysli by navíc musel být vysílač a v druhé přijímač - a po těch se také nenašla ani stopa. Ještě horší je, že síla signálu by měla klesat s delší vzdáleností - ale Joicey Hurthová byla od své matky několik set metrů a mezi Pat a Shirley leželo několik tisíc mil. Zdá se, že vzdálenost nehraje žádnou roli.
      Složitější teorie naznačují, že existuje nějaký další rozměr - určitý myšlenkový svět nebo psychické pole -, kde se ukládají otisky všech myšlenek a emocí. Telepatie je potom jakýmsi vybíráním otisků z tohoto psychického pole.
      Hlavním problémem této hypotézy je, že pro takové psychické pole neexistuje nezávislý důkaz a jeho existence se nedá potvrdit ani vyvrátit. Zkuste si také například představit, jaké by to bylo, kdybyste měli vybírat informace z takové "kolektivní paměti". Nebyli byste zaplaveni myšlenkami, které tu po sobě nechali Julius Caesar, Jindřich VIII. nebo děvečka, která pracovala v jeho kuchyni? Dá se těžko pochopit, jak by jedna určitá mysl dokázala vybrat pouze ty informace, které potřebuje, a ostatní ignorovat.
      Existuje tedy mimosmyslové vnímání? Můžete to zjistit, když si vyzkoušíte několik vědeckých pokusů.
      Experimenty s telepatií
      Pokud budete ověřovat telepatické schopnosti svoje i svých přátel, můžete si užít spoustu zábavy. Měli byste začít s jednoduššími testy a pak, pokud u někoho objevíte náznaky telepatických schopností, můžete pokračovat se skutečně složitými, vědeckými testy.

  zpět na začátek