vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

    
Fromm, Erich: Člověk a psychoanalýza
Z anglického originálu Man for Himself přeložily Irena Petřinová a Marta Hubscherová.
Vazané, 208 stran, 169 Kč, rok vydání: 1997, 1. vydání
ISBN 80-85974-18-5


O autorovi

Erich Fromm, americký filosof německého původu, je považován za jednoho z největších myslitelů naší doby. Ve svém rozsáhlém vědeckém díle se zabývá nejvlastnějšími problémy člověka, jeho štěstím a skutečnými hodnotami života, které lidem často unikají a mizí pod nánosem nepodstatných a falešných tužeb. "Hodnotové soudy, ke kterým dospíváme, determinují naše činy a na jejich platnosti spočívá naše mentální zdraví a štěstí," píše Fromm o funkci etiky a morálky v lidské psychice ve své knize Man for Himself; podrobně v ní zkoumá zmatky moderního člověka, jenž se stává bezmocnou obětí sil působících mimo něj, neboť postrádá zásady, jimiž by se ve svém životě měl řídit. Toto Frommovo vynikající dílo se vyznačuje širokým interdisciplinárním záběrem a jednoznačně z něho vyplývá, že psychologii nelze odlučovat od problémů filosofie a etiky a že také lidské přirozenosti nelze porozumět bez pochopení skutečných hodnot a morálních konfliktů člověka. A právě o tuto svoji přirozenost by se měl člověk opírat spíše než o pomíjivé jevy nebo tradice. Jestliže chce člověk poznat pravé hodnoty, musí poznat sám sebe a uplatňovat své vrozené a přirozené schopnosti -- to je myšlenková nabídka Frommovy knihy, kterou může s užitkem číst i zainteresovaný laik.